Для выпускников и их родителей: официальные информационные плакаты ЕГЭ 2015

 

 1 Matematika 2  2 Russkiy  3 Izlozhenie
 3 Sochinenie  4 In yaz  5 Predmety
 6 Kalendar  8 Protsedury  9 Zadaniya
 10 Bally  11 Rezultaty 1  12 Zapreshcheno
 13 PPE  14 Apellyatsiya